Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Beeldende Kunst en Musea